Köpevillkor

 • När du ingår avtal om köp med Creoform Köks återförsäljare gäller Konsumentköplagen (1990:932).
 • Creoform Kökss återförsäljare förbehåller sig rätten att ta kreditupplysning på köparen.
 • Beställda varor tillverkas speciellt till köparen och kan därför inte återlämnas.
 • Om en redan gjord beställning avbokas av köparen utan att produkterna börjat produceras har Creoform Köks återförsäljare rätt att debitera 2000 kronor.
 • Om en redan gjord beställning avbokas av köparen och produkterna redan börjat produceras har Creoform Köks återförsäljare rätt att kräva ersättning för de kostnader och förluster som uppkommit i samband med detta.
 • I köpet ingår inte demontering av köparens befintliga luckor/kök och övriga detaljer, om inte detta speciellt överenskommits med Creoform Köks återförsäljare.
 • Fel i leveransen ska så snart köparen märkt felet meddelas/reklameras till Creoform Köks återförsäljare.
 • Varje produkt tillverkas exklusivt för köparen vilket påverkar tiden för leverans.
 • Vid delleverans har köparen rätt att hålla inne en summa motsvarande värdet av det som återstår att leverera, men skyldighet att betala det som levererats.
 • För mer information om köparens och säljarens rättigheter och skyldigheter se till exempel www.konsumentverket.se. Du kan även kontakta din kommuns konsumentrådgivare.

Garantier

 • För produkterna lämnas två (2) års garanti och för laminatluckors framsida och kanter lämnas fem (5) års garanti. Normalt slitage är inte grund för garantireparation.
 • Garantin omfattar skäliga reparationer eller erforderligt utbyte av felaktiga delar utan kostnad.
 • För att garantin ska gälla måste produkterna ha skötts enligt anvisning.
 • Garantin omfattar inte fel som orsakats av olycka, av köparen gjord oriktig montering, felaktiga justeringar, ombyggnation, smuts eller normal förslitning.
 • Garantitiden räknas från leveransdatum, som ska styrkas med kvitto eller faktura från Creoform Köks återförsäljare.
 • Om köparen avser att åberopa åtgärdande under garanti enligt ovan ska köparen kontakta Creoform Köks återförsäljare. Innan eventuellt defekta enheter returneras till fabrik ska Creoforms återförsäljare kontaktas.
 • Fel på produkten ska så snart köparen märkt felet meddelas/reklameras till Creoform Köks återförsäljare.
 • Vid garantibyte eller beställning som görs i efterhand av luckor, lådfronter eller tillbehör kan det uppstå skillnader i färgnyans och struktur mot föregående leverans.

Med riktigt bra service och omsorg om detaljerna skapar vi inbjudande kök.

Vi på Köksdesign i Norrköping har kvalitet, service, design och respekt för dig som våra riktmärken. Hos oss kan du känna dig trygg i ditt köp av kök. Vi finns med dig hela vägen. Välkommen till oss i Norrköping!